Blog

Hazard s LED osvětlením!

LED osvětlení nabízí v současné době mimořádné  výhody. Volba barvy světla, inteligentní řízení, netradiční design, dlouhá životnost a velmi levný provoz. O všechny tyto výhody ale můžeme přijít nebo je velmi výrazně omezit a ještě si způsobit nevyčíslitelné škody, jestliže se nesprávně  rozhodnete. 

  Nejčastějším případem jsou tzv. výměny klasických zářivkových trubic za LED trubice.

Naprostá většina firem Vám doporučí právě toto řešení. Je jednoduché a zdánlivě levné. Prodejci vás přesvědčí, že tato výměna je naprosto bezpečná a odpovídá českým normám. Opak je pravdou. Provedou zásah do homologizovaného osvětlovacího tělesa. Odpojí tlumivku a místo nízkonapěťového napájení na obě patice zářivky, provedou vysokonapětové napájení pouze  na jednu patici. Zde potom dochází vlivem   zvýšené teploty k rychlejšímu opotřebování. Patice křehne až se časem  rozpadne,  čímž  hrozí vznik požáru. Pojišťovna v takovém případě plnit nebude. Takhle jednoduše můžete přijít o vaši investici a ještě si způsobíte škodu.

  V případě, že se rozhodnete pro výměnu zářivkových trubic za LED trubice, trvejte i na výměně celého LED osvětlovacího tělesa, které je pro tyto trubice homologováno a odpovídá ČSN. Pro vaši informaci uvádím, že tato osvětlovací tělesa se pohybují v cenovém rozmezí cca 900Kč. Věříme, že se rozhodnete správně.

K výběru světelného zdroje přistupujte s rozmyslem

Pokud se rozhodnete pro nákup nového zdroje osvětlení, v našem případě LED zdroje, je potřeba zvážit k jakému účelu bude světlo sloužit. Lidský organismus je velmi složitý stroj. Na vnější podměty reaguje tělo tím, že spouští odpovídající procesy.
K jedním z nejdůležitějších faktorů, z hlediska světelné pohody, patří teplota chromatičnosti, která je charakterizována ve stupních Kelvina. S touto hodnotou se setkáte na výrobku nejčastěji v podobě 3000K resp. 4000K apod. Hodnoty do 3300K jsou vnímány jako teplá bílá, od 3300K-5300K jako neutrální bílá a nad hodnotu 5300K jako studená bílá.
Pokud tedy hledáte světlo do prostor, ve kterých budete pracovat a ve kterých se potřebujete lépe koncentrovat, je vhodné vybírat zdroje, které mají bílé světlo studené - tedy hodnoty nad 3300K. Do většiny obytných prostor je lépe volit světla s hodnotami do 3300K (pro představu: klasická Edisonova žárovka má 2700K).
Důvod proč je dobré tyto hodnoty sledovat je prostý. Lidský organismus reaguje na světlo produkcí několika typy hormonů, které jsou zodpovědné za to, zda-li máme být aktivní, či naopak se chystat k odpočinku. Pokud tedy do prostoru, ve kterém trávíte čas před spaním, zvolíte (chybně) zdroj se studenou bílou, bude vás toto světlo stimulovat k aktivitě a bude se vám pravděpodobně hůře spát. Analogicky to platí i naopak. Nic v tom tedy není. Technologie pouze kopíruje přírodu, jenom je potřeba vědět co a kde použít, aby to fungovalo tam kde má.

LED osvětlení 6.generace

Vývoj v LED osvětlení je neuvěřitelně rychlý. Dnes nastupuje  již 6.generace. A právě ta  teprve umožňuje plně využívat všech mimořádných vlastností LED technologie. Musíte být proto obezřetní a věnovat výběru patřičnou pozornost.  Když už  se rozhodnete investovat do LED osvětlení je to určitě správná volba. Nenechte si ji ale znehodnotit nekvalitním výrobkem. V České republice se prodávají hlavně LED osvětlení 2. a 3. generace. Rádi vám poskytneme informace, které vám pomůžou se správně zorientovat.

Light & Building Frankufrt 2014 - Nové Trendy

Společnost OMS lighting se úspěšně prezentovala na mezinárodním veletrhu s osvětlením a jasně deklarovala svoji přední pozici v oboru.

Ještě před dvěma lety se průmysl zaměřoval na dosahování co nejlepších výsledků v počtu lumenů na watt. V roce 2014  se již zaměřuje na kvalitu světla v kombinaci s inovatiním řízením systémů osvětlení.

Identifikovali jsme čtyři hlavní trendy v osvětlení, které zahrnují úsporu energie, světlo a bezpečnost, světlo a psychologii a světlo a zdraví.

Koncept stánku OMS představil přesně tyto trendy prostřednictvím reálných aplikací a zároveň vyzdvihl nejnovější technologie z oblasti elektrotechnického, optického a termálního designu, zavádějící futuristickou koncepci svítidel.

Zákazníci vyjádřili svoje názory a není tedy překvapením, že tato výstava byla v hostorii společnosti OMS nejúspěšnější.

 

Kdo je zodpovědný za svítidlo po náhradě klasických zářivek LED trubicemi?

V současné době se stále častěji setkáváme se snahou využit světelné diody (LED) k osvětlení jak v průmyslovém prostředí, na veřejných místech, v automobilovém průmyslu, tak v domácnostech. V souvislosti s tím se objevují otázky týkající se záměny lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a myšlenkou, že jejich výměnu zvládne každý běžný uživatel.  Z hlediska splnění požadavků na bezpečnost výrobků nastávají určitá rizika, která si ne každý plně uvědomuje a jimiž se zabývá tento článek.

LED trubice T8 se objevují velice často na našem i evropském trhu. Jak by vypadal technický náhled na výrobek, ve kterém tyto zdroje nahrazují původní zářivky? Orgány pro kontrolu vnitřního trhu jednotlivých zemí EU budou řešit vzniklou situaci podle existujících předpisů, a tedy v těchto případech musí výrobce svítidel dokládat patřičnou dokumentaci dle platných direktiv. Vzniká zde tedy skryté přesunutí zodpovědnosti za tento výrobek na montážní firmu, která výměnu provedla.

Výrobci svítidel vynakládají nemalé prostředky na měření základních parametrů jejich svítidla, jako jsou křivky svítivosti (rozložení světla), z nichž následně čerpá informace projektant, který navrhuje patřičný počet svítidel do místností, kanceláří, škol tak, aby byla splněna základní podmínka, tj. správné osvětlení pracovního místa v dané místnosti.

Nahrazením zářivek v již existujícím svítidle trubicemi LED nastanou samozřejmě změny i v hlavních charakteristikách svítidel, které má výrobce popsané ve své originální technické dokumentaci.

Je důležité, aby si subjekty (montážní firmy) plně uvědomovaly skutečnost, že pokud bude originální svítidlo modifikováno – nově přeinstalováno, uvádí na trh nový výrobek. Musí tedy zajistit posouzení rizik výrobku z hlediska bezpečnosti, značení, návodu k použití apod.
Všeobecně by shoda s platnými direktivami pro LED světelné zdroje měla být provedena prostřednictvím norem na všeobecnou bezpečnost světelných zdrojů, včetně fotobiologické bezpečnosti: EN 60968:1990, EN 62031:2008, EN 62471:2008 a i dle norem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC): EN 61000-3-2:2006, EN 55015:2006, EN 61547:1995. K tomu by mělo být svítidlo řešeno ještě dle řady norem EN 60598-1 pro všeobecné požadavky a zkoušky.

Pro konečného spotřebitele z výše uvedného vyplývá jedno: pokud si nechcete zbytečně přidělávat starosti a investovat čas a peníze do nejistého výsledku, obraťte se na dodavatele, který nabízí světo už hotové a certifikované s LED zdrojem.

Výhody LED osvětlení

 • Mají asi 10× větší účinnost (svítivost/výkon) než žárovky, asi 2× větší než zářivky (nejmodernější přes 100 lm/W), to je užitečné v zařízeních napájených bateriemi, nebo v úsporných zařízeních.
 • Mohou vyzářit světlo v požadované barvě bez použití složitých barevných filtrů.
 • Jejich pouzdro může být navrhnuto k soustředění světla na určité místo. Světelné tepelné (žárovky) a fluorescenční (zářivky) většinou potřebují k soustředění světla vnější optickou soustavu.
 • V zařízeních, kde potřebujeme funkci „stmívání“ nemění svou barvu při snížení napájecího proudu, na rozdíl od žárovek, které při snížení napájení vydávají žlutější světlo.
 • Jsou odolné vůči nárazům a vibracím.
 • Jsou ideální na použití v zařízeních, kde dochází k častému vypínání a zapínání zařízení, na rozdíl od žárovek, které mohou při častém zapínání a vypínaní snadno shořet.
 • Mají extrémně dlouhou životnost. Jeden z výrobců vypočítal odhadovanou dobu životnosti jejich LED mezi 100 000 a 1 000 000 hodin (neplatí pro výkonné LED, tam mohou být značně menší hodnoty). U zářivek je obvyklý údaj 8 000 – 12 000 hodin a u typických žárovek 1 000 – 2 000 hodin.
 • Nejčastější příčinou jejich selhání je postupný úbytek jasu, na rozdíl od žárovek, u kterých se nejčastěji přeruší vlákno.
 • Velice rychle se rozsvítí. Typický červený LED indikátor se rozsvítí v řádu mikrosekund. LED používané v telekomunikačních zařízeních mohou mít tyto doby i mnohonásobně kratší.
 • Jsou velice malé a snadno mohou být osazeny do desky plošných spojů.
 • Neobsahuji rtuť (na rozdíl od zářivek).

Mohou LED žárovky po zapnutí blikat?

Ano. Tento jev se může vyskytovat u nekvalitních a jedny z prvních LED žárovek. Jedna z příčin je, že LED žárovka má velice malý příkon.