Užitečné informace

Používají se LED světla při pěstování rostlin?

Je zajímavé, že dnes je možné pěstovat rostliny bez denního světla. Jednou z výborných vlastností LED osvětlení   je jejich chromatičnost. LED osvětlení nám nabízí celé spektrum barev a právě barva světla výrazně ovlivňuje i  růst rostlin. Oranžová barva například podporuje klíčení rostlin, červená urychluje   růst stonku a listů, modrá zvyšuje obsah chlorofilu, atd. 

Difrakce světla

Zjednodušeně řečeno  ohyb světla se v LED technologi využívá velmi významně. Díky tomuto jevu si můžeme se světlem   hrát.   Určovat jakým směrem ho pustíme a v jakém rozsahu nebo kde ho naopak omezíme. Můžeme si tak vymodelovat prostor podle našich představ.

Co je to LED?

LED ( Light Emitting Diode = světlo emitující dioda).patří ke světelným zdrojům současnosti a nejbližší budoucnosti. Již dnes však nahrazují a převyšují svými parametry všechny klasicky používané zdroje světelného záření.

Vyplatí se LED místo tradičních žárovek?

Dnes už se tato výměna jednoznačně vyplatí. Platí to ale pouze v případě, že se rozhodnete pro LED čipy.  Jestliže se rozhodnete jako náhradu pro LED žárovky, je otázka výhodnosti vaší investice velmi nejistá. Velmi nekvalitních výrobků v této kategorii je velmi mnoho a deklarovaná hodnota životnosti 50 000 nebo dokonce 100 000 hodin životnosti je spíše nedosažitelným přáním. Většině takovým LED žárovkám  pak už po několika měsících výrazně klesá svítivost. LED světla mají největší úsporný potenciál. Energie potřebná k dosažení efektivního nasvícení je  ve srovnání s běžnými svítidly výrazně nižší.

Životnost

Je až 50.000 hodin, což výrazně přesahuje životnost všech ostatních běžně používaných světlených zdrojů.

Výhoda

Mezi největší výhody LED osvětlení patří rychlost, s jakou dosahuje svého 100% světelného výkonu a kdy životnost zdroje není zkracována častým rozsvěcováním.

Ovládání

Jedna z unikátních vlastností LED systémů je možnost okamžité reakce při aktuálním požadavku na změnu. Světlo se přizpůsobuje automaticky vnějším podmínkám. Výsledkem je světelná pohoda a ještě výraznější úspory energií.

Zdraví

LED osvětlení nevyzařuje ultrafialové ani infračervené záření. Díky této charakteristice LED světla prodloužíte potravinám životnost a materiály citlivé na opotřebení si zachovají svoje vlastnosti déle.

Legislativa

Obecně platí, že Led osvětlení se může používat pouze takové, které je schváleno EZÚ a je určeno výrobcem pro LED technologie. Je v přímém rozporu s normami používat do osvětlovacích těles na klasické zářivky LED trubice.

Příkon (spotřeba)

Jednotkou je watt (W) a je to veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P.

Svítivost

Udává se v lumenech (lm)

Tzn, že např. Klasická žárovka 60W =  630lm, tzn., že  1W u klasické žárovky má svítivost cca 10lm.

U LED čipu je to cca 10x více, tzn., že 1W = 100lm.

Barva světla

Jinak také chromatičnost se udává v kalvinech (K). Každé světlo má určitou barvu. Teplota chromatičnosti světelného zdroje se definuje porovnáním s tzv. „černým tělesem“ a znázorňuje se v „Planckově  křivce“. Jestliže se zvýší teplota „černého tělesa“, zvětší se ve spektru podíl modré složky a podíl červené složky se zmenší

Např:

1200 K -  svíčka

2600 K -  žárovka

5800 K -  jasné polední světlo

7000 K -  lehce zamračená obloha

Index podání barev (CRI)

Jednotka (Ra) – je hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením z nějakého zdroje, v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce. Hodnota Ra může být od 0 do 100. Hodnota Ra=0 znamená, že při tomto osvětlení není možno rozeznat barvy. Naproti tomu Ra=100 znamená, že je to světelný zdroj, který umožňuje přirozené podání barev. tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech čtverečních).

Intenzita osvětlení

Jednotka: lux [lx]. Intenzita osvětlení, která udává poměr dopadajícího světelného toku k osvětlené ploše.

Měrný výkon světelného zdroje

Jednotka: lumen na Watt [lm/W]. Měrný světelný výkon udává, s jakou hospodárností je dodávaný elektrický příkon přeměňován na světlo.

Candela (cd)

Je měrná jednotka svítivosti (světelný tok v určitém úhlu). Svítivost je světelný tok, který vychází ze žárovky v určitém směru. Čím menší je úhel, tím větší je svítivost.

Standardní halogenová reflektorová žárovka 230V s úhlem záření 30°: 
25W = 550cd, 35W = 700cd, 50W = 800cd

Světelný tok (Φ)

Označuje světelnou energii, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku, tzn. 1s. Je to však energie posuzovaná z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Světelný tok je tedy fotometrická veličina.

Mohou LED svítidla nahradit tradiční osvětlení?

Nejnovější LED technologie jiz plně nahrazují tradiční osvětlení. Rychlým tempem se uplatňují v obchodech, administrativních budovách, školách, hotelích, výrobních halách apod.