Výpočty ekonomické návratnosti

O násKaždá investice do LED osvětlení se vám mnohonásobně vrátí. Samozřejmě pouze za předpokladu výběru kvalitního dodavatele LED osvětlení. Dnešní trh je zaplaven výrobky z dálného východu, který zdaleka nesplňuje i ty nejzákladnější parametry LED osvětlení. Nekvalitní čipy způsobují, že kvalita osvětlení nedosahuje udávaných hodnot, časem výrazně klesá jejich svítivost a životnost se zásadně zkracuje. Nikdy nepřistupujte na výměnu stávající zářivky za LED trubici. Je to neoprávněný zásah do svítidla v rozporu s platnými normami. U takových svítidel již výrobce/dodavatel nenese odpovědnost za případné vady, škody a plnou zodpovědnost přebírá provozovatel svítidla.