Světelné technické výpočty

Světelně technické výpočty vám zpracujeme na základě vámi dodaných podkladů nebo na základě prohlídky na místě. Základními parametry pro světelně technický výpočty jsou příkony jednotlivých osvětlovacích těles a jejich počty. Dále pak vykonávaná pracovní činnost v předmětném prostoru a doba svícení.